De inhoud van deze bovenschoolse gids
maakt deel uit van de schoolgids van de
school waar uw kind onderwijs volgt.

Het belang van uw kind staat bij LPS voorop.

Uiteraard is het daarbij zowel voor u als voor
LPS van groot belang dat we ook met u een
goede relatie hebben. Mede om die goed te
stroomlijnen, is deze gids gemaakt.

Als u meer wilt lezen, dan kunt u de schoolgids downloaden
door op onderstaande link te klikken.

BOVENSCHOOLSE SCHOOLGIDS 2020-2021