Vandaag hebben twee afgezanten van Prins Nilles III een bezoek gebracht aan onze school.

Boer Rini en boer Ton hebben aan juffrouw Diana een oorkonde overhandigd ter ere van onze vastenavendnaam.

In de periode van de vastenavend, vanaf het Neuzebal tot aan het vallen van de Kraai, heet onze school: De Leutschuit.

In deze oorkonde verklaart Prins Nilles dat dit de officiële vastenavend naam van onze school is.

Wij bedanken beide boeren voor hun komst naar onze school.