U leest deze schoolgids, omdat uw kind de Driemaster bezoekt of omdat u belangstelling hebt voor de Driemaster. 

Wij hebben deze gids geschreven om u de noodzakelijke informatie te verstrekken over onze school. Ons bestuur heeft in overleg met de scholen daarvoor beleid uitgewerkt en aandachtspunten aangereikt. 

Tevens kunt u deze gids ook lezen als een verantwoordingsbrochure waarin we opgeschreven hebben wat u van de school màg en kàn verwachten. 

Deze gids is tevens een uitwerking van een wettelijke verplichting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bestuur van de Lowys Porquinstichting heeft een aparte gids uitgegeven met informatie die voor alle scholen hetzelfde is. Deze gegevens vindt u dus niet meer terug in deze schoolgids.

Als u meer wilt lezen, dan kunt u de schoolgids downloaden
door op onderstaande link te klikken.